Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności i informacja o ochronie danych osobowych Amicus Sp. z o.o.

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Z uwagi na powyższe Amicus Sp. z o.o. informuje Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Amicus Sp. z o.o. ul. Karczunkowska 40, 02-871 Warszawa,
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Karczunkowska 40, 02-871 Warszawa lub e-mail: biuro@amicus.pl;
 3. Inspektor ochrony danych w Amicus Sp. z o.o. nie został wyznaczony;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim pozwalają na prowadzenie działalności i zawieranie transakcji handlowych, informowanie klientów o ofercie oraz na wysyłce towaru
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;
 7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub też pozyskane w drodze bezpośrednich kontaktów handlowych (kontakty telefoniczne, spotkania, targi, konferencje itp.).
 8. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
 9. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
 11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem biuro@amicus.pl lub kontakt pisemny: ul. Karczunkowska 40, 02-871 Warszawa;

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel